Akredytacja

Akredytacja będzie możliwa dla każdego uczestnika od 16:00 w piątek (16 marca) do końca trwania konwentu. Bez względu na liczbę dni opłata wynosi tyle samo:

  • 3 dni- 15 zł
  • 2 dni -15 zł
  • 1 dzień- 15 zł

Każdy uczestnik otrzyma identyfikator, informator z programem i opisami atrakcji. W trakcie akredytacji każdy z uczestników zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych: imienia i nazwiska wraz z miejscem zamieszkania, pokazanie dowodu osobistego, legitymacji szkolnej itd.

Zniżki konwentowe

Zniżki przysługują za zorganizowanie następujących atrakcji:

  • jeden punkt programu 60′ – 100% zniżki/osoba
  • jeden punkt programu 60′ prowadzony przez dwie osoby – 50% zniżki/osoba
  • LARP/sesja RPG trwające minimum 4 godziny – 50% zniżki/osoba
  • pokazy/warsztaty – 100% zniżki/grupa
  • obsługa: 100% zniżki/osoba

Osoby nieletnie są zobowiązane do zabrania ze sobą zgody od rodziców zezwalającej na udział w konwencie. Link do zaświadczenia.