Zgłoś punkt programu

Zgłoszenia punktów programu można wysyłać pod adres:

program(at)swidkon.net

lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i Nazwisko (pseudonim) prowadzącego
  • Tytuł punktu programu
  • Rodzaj (prelekcja, konkurs itp.)
  • Opis w kilku zdaniach
  • Czas trwania (1 godzina, 2 godziny itp.)
  • Potrzebny sprzęt (komputer, rzutnik itp.)

* Imię i Nazwisko (opcjonalnie pseudonim):

* Adres E-Mail:

* Tytuł:

* Rodzaj:

* Opis:

* Czas trwania:

Potrzebne sprzęty (komputer, rzutnik, mikrofon itp.):

Uwagi:

* Wymagane pola